Stort intresse för whisky

Det finns många människor som intresserar sig för drycker och speciellt whisky. Intresset för whisky har ökat i Sverige under de senaste åren och den största uppgången är bland kvinnor. Whisky har alltid ansetts vara en maskulin drink men det verkar som om det håller på att ändras enligt Whiskybarometern. Det finns en mängd olika whisky-sorter tillgängliga på marknaden och de brukar delas in i rökiga, fruktiga och friska.

Resor

Om du har ett stort intresse av whisky finns det resor du kan göra till olika distrikt och länder där du får prova på olika sorter och även se hur whiskyn tillverkas. Det är något du bör testa på om du har ett stort intresse för både smak och tillverkning och det kan vara något roligt du kan göra med hela familjen.

Personlig sommelier

Om du är intresserad av whisky men inte kan så mycket själv kan du alltid ta hjälp av en sommelier som kan berätta och förklara om olika sorter och distrikt och vad som passar till vad. Klicka dig vidare här för mer information om det. En sommelier håller inte enbart på med viner utan kan vara utbildad inom många olika drycker.